Klaudia MICHALSKA ASI (Aluminium Stewardship Initiative)

Unvan
Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
Üretim ve Satın Alma Sorumlusu
Alüminyum Değer Zinciri Boyunca Malzeme Gözetim Zinciri Akışı

Biyografi
Klaudia Michalska, Aluminium Stewardship Initiative (ASI) bünyesine 2021 yılında Etki Analisti olarak katılmıştır. ASI'nın Sertifikasyon programından niceliksel verilerin toplanmasından ve analizinden ve özellikle ASI'nın sertifikalı kuruluşlarının, alüminyum değer zinciri boyunca malzeme akışına ilişkin Gözetim Zinciri hakkında yıllık raporlarını koordine etmekten sorumludur. Daha önce çalıştığı kurumlar ise Global Reporting Initiative (GRI) ve WWF'dir. Amsterdam Üniversitesi'nden Yer Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine ve Varşova Üniversitesi'nden Coğrafya alanında lisans derecesine sahiptir.