Marius Baader

Genel Müdür - GDA, Almanya Alüminyum Birliği

Marius Baader, Duisburg Üniversitesi'nden mühendislik derecesiyle mezun olmuştur. Alüminyum endüstrisi ve otomotiv endüstrisi ile uzun süredir devam eden bir tecrübeye sahiptir. Almanya Alüminyum Birliği’ne (GDA) Genel Müdür olarak katılmadan önce, 11 yıl boyunca VDA Otomotiv Endüstrisi Organizasyonu ile çalıştı. VDA ile olan ilişkisinden önce, GDA'nın piyasa analistiydi.