BAŞKANIN MESAJI

Başkanın Mesajı

Değerli ALUS Sponsorları, Kurul Üyeleri, Konuşmacıları, Katılımcıları ve Destekleyen Kuruluşları,

Alüminyum Sempozyumu, 25 yıl önce, alüminyum endüstrisi ile akademiyi bir araya getirme, ABD ve AB’de yapılan uluslararası sempozyumlara ve bilimsel çalışmalara yeni bir bölgesel güç katma hedefiyle yola çıktı. Aradan geçen zaman içinde sempozyum, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulduğu, alüminyumla ilgili dünyadaki trendlerin paylaşıldığı önemli bir platform haline geldi.

Esnekliği, hafifliği, kolay şekil alması ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması gibi üstün özellikleri nedeniyle alüminyum modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan malzemedir. Bu nedenle kullanım alanları her geçen gün genişliyor, inşaattan ambalaja,


taşıt araçlarından savunma sanayiine kadar gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ayrıca alüminyum, sonsuz kere geri dönüştürülebilmesiyle sürdürülebilir bir üretim sunmakla kalmıyor, doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda çevreci özellikleri ile de dikkat çekiyor. Alüminyuma olan ihtiyacın her geçen gün daha da artması yaptığımız etkinliğin önemini de ortaya koyuyor. Alüminyumu her boyutuyla ele alacağımız 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nda bu yıl dünyadan önemli sektör temsilcileri konuk konuşmacı olarak yer alacak. Büyük bir özveri ve gayretle yapılan çalışmalar sonucu sempozyumumuzun, her geçen yıl daha uluslararası bir kimliğe sahip olması da ayrıca mutluluk vericidir.

Bunda büyük pay sahibi olan, başta Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu’muza ve sempozyumun her iki yılda bir düzenlenmesini sağlayan sponsorlarımıza, sundukları değerli katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Birbirinden değerli bildiriler ile katkıda bulunan katılımcılarımıza ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yıl, ALUEXPO 2019 6. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak 9.’sunu düzenleyeceğimiz sempozyumda, dünyadan önemli sektör temsilcileri konuk konuşmacı olarak yer alacak. Alüminyumu her boyutuyla ele alacağımız bu sempozyumla, endüstriye yön verecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası bir ortamda paylaşmanın yanı sıra ülkemizin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası (METEM) ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından düzenlenen sempozyumla hem bu hedefimize ulaşacak hem de alüminyumun sadece bugününe değil, yarınına da şekil vermeye devam edeceğiz.

Bizlerle bu yolda yürüyerek, 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun düzenlenmesine önemli katkılar sunan tüm paydaşlarımıza ve destekçilerimize içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Göksal Güngör
9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı