Başkanın Mesajı

Değerli ALUS Sponsorları, Kurul Üyeleri, Konuşmacıları, Katılımcıları ve Destekleyen Kuruluşları,

Alüminyum Sempozyumu, 1994 yılından beri alüminyum endüstrisi ile akademiyi bir araya getirme, bu alandaki uluslararası sempozyumlara ve bilimsel çalışmalara yeni bir bölgesel güç katma hedefiyle yola çıktı. Aradan geçen zaman içinde sempozyum, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulduğu, alüminyumla ilgili dünyadaki önemli gelişmelerin paylaşıldığı uluslararası bir platform haline geldi.

Esnekliği, hafifliği, ısı iletkenliği, ısı ve nem geçirmeme özelliği ve yüzde yüz geri dönüştürülebilirliği ile alüminyum sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayan bir üründür. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği günümüzde, uluslararası alanda sürdürülebilirliğe yönelik atılan somut adımların endüstriyel alanda karşılık bulabilmesi için alüminyum vazgeçilmez bir ham maddedir. Alüminyum modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılarken gelecek nesillerimizin ihtiyaçlarından ödün vermemizi sağlar. Bu nedenle kullanım alanları her geçen gün genişliyor, inşaattan ambalaja, ulaşım araçlarından savunma sanayiine ve ısıtma soğutma endüstrisine kadar gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Alüminyuma olan ihtiyacın bu bağlamda her geçen gün daha da artması yaptığımız etkinliğin önemini de ortaya koyuyor. Alüminyumu her boyutuyla ele alacağımız 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nda bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi dünyadan önemli sektör temsilcileri konuk konuşmacı olarak yer alacak. Büyük bir özveri ve gayretle yapılan çalışmalar sonucu bu sempozyumun, her geçen yıl daha geniş katılımlı bir uluslararası bir kimliğe sahip olması da ayrıca mutluluk vericidir.

Bunda büyük pay sahibi olan, başta Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu’muza ve sempozyumun her iki yılda bir düzenlenmesini sağlayan sponsorlarımıza, sundukları değerli katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Birbirinden değerli bildiriler ile katkıda bulunan katılımcılarımıza ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yıl, ALUEXPO 2023 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak 11.’sini düzenleyeceğimiz sempozyumda, dünyadan önemli sektör temsilcileri konuk konuşmacı olarak yer alacak. Alüminyumu her boyutuyla ele alacağımız bu sempozyumla, endüstriye yön verecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası bir ortamda paylaşmanın yanı sıra ülkemizin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası (METEM) ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından düzenlenen sempozyumla hem bu hedefimize ulaşacak hem de alüminyumun sadece bugününe değil, yarınına da şekil vermeye devam edeceğiz.

Bizlerle bu yolda yürüyerek, 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun düzenlenmesine önemli katkılar sunan tüm paydaşlarımıza ve destekçilerimize içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Dr. Göksal Güngör
11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı