DÜZENLEYENLER

TALSAD, Türkiye alüminyum sektörünün en güçlü temsilcisi oalrak alüminyum pazarının sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, yeni ve ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaşması, çevre, insan sağlığı ve kalite alanında iyi uygulamaların çoğaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, sektörel bilgi, farkındalık ve veri kalitesinin geliştirilmesi, Türk Alüminyum sektörünün dünya ve bölge pazarlarındaki payının artması için çalışır.

Türkiye alüminyum sektörü; ana mamül üretimi, ekstrüzyon, haddeleme, döküm, biyet ve külçe üretimi, iletken endüstrisi, mimari ve endüstriyel uygulamaları ile son derece geniş bir alana yayılmış ve dünya pazarlarında güçlü yerini almıştır.


METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

EFRS Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, IMMC Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, ALUS Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı gibi birçok; kongre, konferans ve sempozyum organizasyonları gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra genel katılıma açık, şirketiçi eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Üniversite ve sanayide yer alan, yüksek bilgi ve deneyime sahip uzmanları bir araya getirerek, sektöre ve sektör çalışanlarına yönelik; teknik, yönetsel ve mühendislik bilgilerini tazelemeyi, sektörün sorunlarına ilişkin iş geliştirmeler yapmayı, iş sağlığı güvenliğinde sorun çözmeyi, nitelik ve farkındalık kazandırmayı ve böylece katma değer sağlamayı hedefleyen eğitimler ve etkinlikler planlayıp, yürütmektedir. METEM, güvenle, çalışkanlıkla, iyiye ve değişime olan inançla sektöre değer katmak üzere eğitimler ve etkinliklerini arttırarak büyümeyi hedeflemektedir.


TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜBİTAK MAM)
1972 yılında kurulan TÜBİTAK MAM, çalışmalarını Kocaeli Gebze’deki 7800 dönümlük “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi”nde sürdürmektedir. Ülküsü; uygulamalı araştırmalar alanında Dünya’nın önde gelen bilim ve teknoloji merkezleri arasında yer almak, görevi ise; Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılmasına bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmaktır. Toplam 926 personel ile çalışmalarını yürüten TÜBİTAK MAM’ın bünyesinde, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.

TÜBİTAK MAM’ın paydaşları için gerçekleştirdiği proje ve endüstriyel hizmet çalışmalarında, müşteri odaklılık ile kalite en fazla önem verdiği değerlerdir. Bunun bir sonucu olarak TÜBİTAK MAM’ın tüm enstitü ve birimleri 2001 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni almıştır. TÜBİTAK MAM uluslararası geçerliliği olan çalışmalarını, 2002 yılında DAR/DAP, 2010 yılı itibariyle TÜRKAK tarafından EN ISO/IEC 17025:2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş laboratuarlarda gerçekleştirmektedir. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımını benimseyen TÜBİTAK MAM, tüm bu çalışmaların sonucunda 2003 yılında, kamu dalında Ulusal Kalite Başarı Ödülü almıştır.

Değerli bilim insanlarının oluşturduğu insan gücü, yüksek teknolojisi ve geniş kapsamlı hizmet veren, son sistem donanıma sahip laboratuarlarıyla ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluşlarından olan TÜBİTAK MAM, müşteri odaklı yaklaşımı ile endüstriyel kuruluşların, savunma kuruluşlarının, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının (yerel yönetimler, valilikler, bakanlıklar vb.) daima hizmetindedir. Bu hizmetler uygulamalı Ar-Ge Projeleri (ürün/ proses geliştirme, maliyet düşürme, verimliliği artırma vb.) veya Endüstriyel Hizmetler (test, analiz, ölçüm, eğitim, danışmanlık) şeklinde yürütülmektedir. TÜBİTAK MAM müşteri odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını yapmaktadır. TÜBİTAK MAM hakkında detaylı bilgiye www.mam.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.