Charles JOHNSON ALUMINUM ASSOCIATON

Alüminyum Derneği'nin başkanı ve CEO'su olan Charles “Chuck” Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce Amerikalı işçiyi destekleyen tüm alüminyum değer zincirinin baş savunucusu olarak görevini yapmaktadır. Dernekte bulunan 120'den fazla üye, Kuzey Amerika'da sevk edilen alüminyum ve alüminyum ürünlerinin yüzde 70'ini oluşturmaktadır.

Charles, 2022'de derneğe katılmadan önce, kişisel koruyucu ekipman ve teknolojileri ticaret örgütü olan Uluslararası Güvenlik Ekipmanları Birliği'nin (ISEA) Başkanı olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca ISEA'nın operasyonlarını modernize etti ve güvenlik ekipmanı üreticileri için ana yükümlülük mevzuatının geçişine öncülük etti. Özellikle, Charles COVID-19 pandemi sürecinde ISEA’nın endüstride ön plana çıkmasını sağladı.

Daha önce Alüminyum Derneği için politikadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmış, endüstride stratejik danışmanlık görevini üstlenmiş ve alüminyum endüstrisinin Washington D.C. ve yurtdışındaki çıkarlarını ilerletmiştir. Sorumlulukları arasında federal işler, çevresel düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenliği, toplum ve tüketicinin korunması, uluslararası düzenleme ve sürdürülebilirlik konuları yer almaktadır.

Charles, uluslararası kurumsal yönetim müzakerelerinde, çeşitli standart belirleme forumlarında ve WHO/FAO'da ABD endüstrisini temsil ettiği 18 yıllık alüminyum endüstrisi deneyimine sahiptir.

Lisans eğitimini Mississippi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini ise American Üniversitesi'nde uluslararası çevre politikası alanında tamamlamıştır.